Zasady

rybnik rybari

Z racji warunków, w których się gra nie stosuje się reguł takich jak spalony, czy uwolnienie.

W dodatku brak jednolitego sprzętu u wszystkich zawodników powoduje, że nie stosuje sie checkingu.

Warto też wspomnieć o metodzie dobory graczy. Często wygląda ona tak, że gracze rzucają swe kije w jedno miejsce, a następnie dzieli się je losowo na dwie grupy i właściciele kijów z danej grupy tworzą zespół.

rybnik oldschool

 

Anderson,Madelyn Klein (2000); North American Indian Games; Franklin Watts