PADOK IceRink

Kwalifikacje odbędą się na nowo wybudowanym lodowisku Padok, mieszczącym się pod adresem: Pretlucka 3229/10, kod pocztowy: 100-00, Praga – Strasnice, Czechy.