Podmínky účasti

Termín
12 – 14 leden 2018

Místo
Padok IceRink
Přetlucká 3229/10, 100 00, Praha – Strašnice

Výška startovného
11.990, -Kč (základní)
10.990, -Kč (zvýhodněné)

Podmínky účasti na Kvalifikaci

  1. Každý hráč týmu nejpozději ke 8.2.2018 musí mít 19 let.
  2. Každý hráč se účastní Mistrovsví po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasí s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se bude řídit.
  3. Každý hráč si je vědom zvýšeného nebezpečí vzniku poranění. Byl poučen a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Bude dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda vznikne.
  4. Každý hráč tímto způsobem stvrzuje, že souhlasí a plně respektuje pravidla na základě, kterých budou probíhat všechny zápasy Mistrovství: https://worldpondhockey.cz/mistrovstvi/pravidla/.
  5. Každý hráč plně respektuje postavení a pokyny pozorovatele, který dozírá na průběh zápasu.
  6. Každý tým je povinen mít vlastní dresy, a to v bílé a tmavé variantě. Tým souhlasí s tím, že připadné finále odehrá v pořadatelem přideleném drese.
  7. Každý tým nastupuje k zápasu na základě časového harmonogramu, který obdrží od organizátora obratem po zaplacení zálohy startovného na Mistrovství.

  Herní systém

  Orientačný rozpis na základní část a playoff je k dispozici na https://worldpondhockey.cz/wp-content/uploads/2018/01/ROZPIS-MCRaSR-2018-FINAL.pdf . Rozlosování, tj. konkrétní rozpis zápasů jednotlivých týmů, se sestaví den po konečném termínu uhrazení záloh startovného.

  Startovné

  1. Startovné bylo stanoveno ve výši 11.990, -Kč.
  2. Každý tým ke dni 1. 1. 2018 je povinen mít uhrazenou zálohu startovného ve výši 5.990, -Kč a to nákupem produktu Záloha na startovné (https://worldpondhockey.cz/produkt/zaloha-na-startovne) v internetovém obchodě se suvenýry oficiálního webu Mistrovství. Tým, který nebude mít uhrazenou zálohu startovného, svou účast přenechává týmu, který se přihlásil jako 41. tým a další. Maximální kapacita turnaje je 40 týmů. V připadě, že k horeuvedenému dni bude mít uhrazeno více týmů jako je toto číslo, rozhoduje pořadí přihlášení na turnaj, a to na https://worldpondhockey.cz/kvalifikace-2/teamy/ , tj. bere se prvních 40 týmů, které uhradili zálohu. Zvyšným týmům se záloha vrací, a to nejpozději ke dni začátku turnaje.
  3. Každý tým se zavazuje, že nejpozději do prvního zápasu na turnaji bude mít uhrazen doplatek startovného ve výši 6.000,-Kč, a to nákupem produktu Doplatek na startovné (https://worldpondhockey.cz/produkt/doplatek-na-startovne) v elektronickém obchodě se suvenýry oficiálního webu Mistrovství nebo hotovostí na místě, jinak se jeho účast na turnaji ruší.
  4. Každému týmu se rovněž umožňuje uhradit zvýhodněné plné startovné ve výši 10.990, -Kč od vyhlášení startovného do 10.12.2017 a to nákupem produktu Plné startovné (https://worldpondhockey.cz/produkt/plne-startovne) v elektronickém obchodě se suvenýry oficiálního webu Mistrovství. Do poznámky u všech úhrad vždy uvádějte jméno týmu. V případě nákupu plného startovného nevzniká potřeba žádneho doplatku.

  Ocenění vítězům

  1. Týmu, který se umístí na 1. místě v Kvalifikaci bude ze strany pořadatele uhrazeno startovné, zabezpečeny cestovné náklady a ubytování (dle výběru pořadatele) na Mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě, které se bude konat v termínu od 8. do 11. února 2018, a to pouze a jedině za účelem plnohodnotné účasti na uvedené události (bude předmětem jednotlivé smlouvy). Nebude-li ze strany týmu taková možnost využita je kapitán povinen to sdělit neprodleně pořadatelům akce (maximálně však ke dni nadcházejícím po konci kvalifikace, tj. k 15.lednu 2018).
  2. Každému týmu, který se umístí na 2. místě nebo na 3. místě v Kvalifikaci bude ze strany pořadatele uhrazeno startovné a umožněno účastnit se na základě vlastní investice na Mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě, které se bude konat v termínu od 8. do 11. února 2018, a to pouze a jedině za účelem plnohodnotné účasti na uvedené události (bude předmětem jednotlivé smlouvy). Nebude-li ze strany týmu taková možnost využita je kapitán povinen to sdělit neprodleně pořadatelům mistrovství (maximálně však ke dni nadcházejícím po konci kvalifikace, tj. k 15.lednu 2018).

   

  V Praze dne 1.12.2017

  Pořadatelé

  Mgr. Matúš Kočiš, Gabriel Staroň
  Přípravný tým World Pond Hockey Championship Official Qualifying Event